E-sport

Vårt ultimata mål är att kunna starta upp en E-sportscen för funktionshindrade.

Våra planer är att de som vill försöka komma med i laget får spela sin väg att bli utvald genom att vara aktiva i våra sociala kanaler. Vi vill kunna erbjuda chansen att bli tränad av en professionell coach och resor till spelevenemang.